Perjantai 24.7.2020

kloJuoksutKenttälajit
16.304x100m kaikki sarjat (11-13-15-17-yleinen)N19/NAISET Moukari (4kg)

T14/15, N17 Seiväs
(Korotukset 160-180-200-220-240 +10cm)
17.15M, 3000m ej. (91,2cm)T14/15 Kiekonheitto (750g)
17.30
N17 Moukari (3kg)

T14/15 Korkeus
(Korotukset 112-118-124-130-136 +3cm)

P14/15 Korkeus
(Korotukset 112-118-124-130-136 +3cm)
17.35N 3000m ej. (76,2cm)
17.50T14/15 1500m ej. (76,2cm)
18.10P14/15 1500m ej. (76,2cm)
18.30N17 2000m ej. (76,2cm)M Korkeus
(Korotukset 160-166-172 +3cm)

N Korkeus
(Korotukset 130-136-142 +3cm)
18.50M17 2000m ej. (91,2cm)P14/15 Kiekonheitto (1kg)

M17/19/MIEHET Moukari 
(5kg, 6kg, 7,26kg)
19.10N17 100m
19.15N 100mP14/15, M17 Seiväs
(Korotukset 200-220-240-260-280-300-320-340 +10cm)
19.20M17 100m
19.25M 100m
19.40T14/15 300m aj. (76,2cm)19.50P14/15 300m aj. (76,2cm)
20.00N, N17/19 400m 
20.10M, M17/19 400m