Koronavirus aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä harjoituksiin

13.3.2020

Tilanne 16.3.2020 (korvaa alla olevan 13.3. tehdyn ohjeistuksen): Hallituksen uusien ohjeistusten perusteella Liikuntaleikkikoulujen, Yleisurheilukoulujen ja kerhojen toiminta jää toistaiseksi kokonaan tauolle. Toiminta käynnistetään uudestaan heti kun tilanne sen sallii. Kilpa- ja valmennusryhmien osalta harjoittelu jatkuu sovelletusti lähinnä omatoimisena ja etävalmennuksena. Valmentajat ovat ohjeistaneet urheilijoita.13.3.2020:

Suomen hallitus antoi eilen suosituksensa toimenpiteistä koronavirusepidemian hillitsemiseksi. Tähän sisältyi kehotus välttää tarpeetonta lähikontaktia ja kokoontumisia harrastustoiminnankin puitteissa. Tilanteen seurauksena myös koulut ovat alkaneet asettaa rajoituksia tilojensa ulkopuoliselle käytölle.

Olemme arvioineet tilannetta Länsi-Uudenmaan Urheilijoiden osalta. Koska yleisurheilu ei lajina sisällä suoraa lähikontaktia, eikä meillä ole esimerkiksi kädestä toiseen kiertäviä pelivälineitä, emme vielä tässä vaiheessa katsoneet tarpeelliseksi peruuttaa harjoituksia kokonaan. Koulujen ja päiväkotien toimiessa normaalisti, lapset/nuoret ovat joka tapauksessa kontaktissa keskenään.

Sen sijaan kaikki harjoitukset siirretään ulkotiloihin. Kaikki ryhmiin kuuluvat ovat saaneet asiasta tarkemman tiedon sähköpostitse eilen torstaina 12.3.2020. Muuttuneet ajat ja paikat löytyvät myös myClubista.

Ulkona harjoittelu on väljempää ja esimerkiksi pintojen kautta tapahtuvien tartuntojen riski on merkittävästi sisätiloja pienempi. Lisäksi voimme ulkona rajata kontaktit vain oman ryhmän jäseniin.

Korostamme kuitenkin yksilön vastuuta - edes lieväoireisena ei saa tulla harjoituksiin! Mikäli urheilijalla tai jollakin tämän perheenjäsenellä on flunssaoireita, treeneistä on ehdottomasti jäätävä pois matalalla kynnyksellä! Myös ohjaajat valvovat tilannetta. Jokaisen tulee myös muistaa riittävä käsienpesu.

Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja toimimme heti, jos tarve niin vaatii. Jos esimerkiksi lähialueella ilmenee epidemiakeskittymää, kouluja/päiväkoteja suljetaan tai yhteiskunnan taholta tulee lisäohjeistusta, olemme valmiudessa keskeyttämään toiminnan kokonaisuudessaan määräajaksi.