Seuran toimintaan ollaan tyytyväisiä, mutta kehitettävääkin löytyy

1.12.2020

Toteutimme marraskuun aikana harrastajakyselyn Länsi-Uudenmaan Urheilijoiden koko jäsenistölle. Kyselyyn vastasi 60 harrastajaa ja huoltajaa. Vastaukset jakautuivat hyvin tasaisesti aina pienimmistä liikuntaleikkikoululaisista aikuisurheilijoihin.

Kokonaisuutena toimintamme nähdään onnistuneena ja olemmekin iloisia, että tekemäämme työtä lasten ja nuorten liikunnan parissa arvostetaan! Kokonaisarvosanaksi saimme 4,1 / 5.

Sopiva määrä hyviä treenejä!

Harjoitusten viikottaiseen määrään (arvosana 4,40), niiden sisältöön (arvosana 4,16) ja ohjauksen/valmennuksen laatuun (arvosana 4,20) oltiin verrattain tyytyväisiä kaikissa ikäryhmissä. 

Pidämme näitä asioita erityisen tärkeinä ja pyrimme esimerkiksi kouluttamaan ohjaajiamme ja valmentajiamme jatkuvasti. Arvostamme myös näistä teemoista saatuja avoimia palautteita, niin risuja kuin ruusuja, ja otamme niistä nousseita asioita jatkossakin kehittämisen kohteiksi.

Viestinnässä kehitetään tiedonkulkua ja kilparyhmäläisten perusinfoa

Viime vuosina seurassa on panostettu erityisen paljon viestinnän toimivuuteen. Siirtyminen Seuramapista MyClubiin toi suuren parannuksen esimerkiksi harjoitusaika- ja läsnäolotietojen hallintaan. Hyvästä suunnittelusta huolimatta muutoksia kuitenkin tulee, usein itsestämme riippumattomista syistä. Näihin liittyvään ennakointiin ja tiedonkulkuun pyrimme jatkossa panostamaan vieläkin enemmän.

Avoimissa vastauksissa nousi erityisesti kilparyhmäläisten osalta esille myös toive aloittavien harrastajien infopaketista, joka sisältäisi kattavasti tietoa esimerkiksi kilpailemisesta. Olemme nyt parin vuoden ajan jakaneet kentällä Yleisurheilijan käsikirjaa, joka vastaa osittain tähän tarpeeseen. Suunnittelemme kuitenkin jatkoa varten kilpaileville urheilijoille kokonaan oman infopaketin, jossa keskitytään erityisesti kilparyhmäläisiä koskettaviin asioihin.

Paljon kiitoksia vielä kaikille kyselyyn vastanneille! Palautteenne on aina arvokasta ja sitä saa antaa muutoinkin kuin kyselyiden yhteydessä. Seuran johtokunnalla ja toimihenkilöillä on vahva tahto kehittää toimintaa mahdollisimman hyvin kaikkia palvelevaksi. 

#meollaanLUU