Toimitsijat ja vapaaehtoiset

Seura tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden hankkia toimitsijatehtävissä onnistumisen kannalta riittävät tiedot ja taidot. Toimitsijakoulutuksen lisäksi seura järjestää sopivin väliajoin lajijohtajakoulutuksen ja kilpailunjärjestäjäkoulutuksen. Näihin koulutuksiin osallistujat kutsutaan erikseen.

Kussakin kilpailussa jokaisella toimitsijaryhmällä on omat vastuualueet  ja jokaisen ryhmän johtajaksi nimetään kokenut henkilö (usein esim. lajijohtaja), joka vastaa myös toimitsijoiden jatko-ohjauksesta ja -opastuksesta.

Seuraaviin tehtäviin tarvitaan jatkossakin vapaaehtoisia:

Kenttälajien toimitsijat 
Kenttälajien toimitsija on suorituspaikoilla hoitamassa lajin vaatimia tehtäviä.
Pituussuuntaisissa hypyissä: mittaajat 2x, lanaajat 2x, lippumies ja kirjuri.
Korkeussuuntaisissa hypyissä: riman nostajat 2x, lippumies ja kirjuri.
Heittolajeissa: mittaajat 3x, lippumies, välineen palauttajat 2x ja kirjuri.

Juoksujen toimitsija   
Juoksulajeissa tarvitaan lähdön järjestelijöitä, jotka laittavat kilpailijat oikeille paikoille ja neuvovat kuka juoksee milloinkin. Juoksulajeissa tarvitaan myös aitojen asettelijoita, vaihdon valvojia viestijuoksuissa, kierroslaskijoita ja juoksulajien sihteeriä. Sihteeri kirjaa ylös maaliintulojärjestyksiä ja käsiaikoja - varmuuden vuoksi vaikka sähköinen ajanotto hoitaakin käytännössä nuo tiedot tuloksiin.
Kilpailukanslia    

Kahvio ja kioski
Kisamakkara kruunaa kesän. Tapahtumien olennaisimpia oheispalveluja ovat ruokapalvelut. Tarvitsemme aina lisää hygieniapassin omaavat henkilöitä ja asiakaspalvelusta kiinnostuneita. Kahvion tarjoamiset hankitaan etukäteen ja osa tehdään itse. Kaikki kotikokit ja jauhopeukalot mukaan!

Kuuluttajat 
Kenttäkuulutus on oma taiteenlajinsa. Sujuvan kuulutuksen avulla kenttätapahtumia on hieno seurata ja selostajan kekseliäät kommentit jäävät mieleen. Kenttäkuuluttajan tehtävä on todellisuudessa yllättävän haastava - on otettava huomioon lajien kulku, toiset kuuluttajat, aikataulu, kilpailijoiden tiedot ja ennätykset. Jos sinulla on sana hallussa ja haluat tutustua tähän kilpailutapahtuman osaan - tervetuloa katsomaan mitä kuulutuskopissa tapahtuu!

Tulospalvelu    
Tulospalvelussa tiedot siirtyvät nykyisin pääosin sähköisesti. Tulospaveluohjelman käyttö on koneiden kanssa toimineelle yksinkertaista, mutta vaatii tarkkuutta. Tulospavelun onnistuminen kisoissa on yksi oleellisimpia asioita kisan onnistumisen kannalta sekä tietenkin yleisön viihtyvyyden näkökulmasta. Jos koneiden kanssa tekeminen kiinnostaa - tervetuloa tutustumaan tulospalvelutiimiimme.

Sähköinen ajanotto   
Sähköisessä ajanotossa ollaan myös tekemisissä elektroniikan ja tietokoneiden kanssa. Tarkkaa puuhaa, mutta erittäin mielenkiintoista ja helppokäyttöistä.

Lähettäjät ja lähetyksen avustajat   
Pakoillenne... Valmiit - PAM!
Lohjalle ollaan saamassa jo ensi kesäksi sähköinen lähetysase sekä järjestelmä joten tulemme kouluttamaan tähän tehtävään paljon uusia ihmisiä.  Jos lähettäjän tehtävät kiinnostavat teitä - voitte tulla tutustumaan myös niihin. Lähettäjäkoulutukset järjestetään erikseen.

Ensiapu   
Ensiapuhenkilöt ovat aina tärkeä osa kisatapahtumaa. Kun urheilijat tekevät maksimaalisia suorituksia - pieniltä kolhuilta ei voi välttyä. Jos sinulla on EA-kortti, niin kirjoita lisätietoihin minkä tasoisen koulutuksen olet käynyt.

Lajijohtajat  
Suuremmissa kilpailuissa jokaisella suorituspaikalla tulee olla myös lajijohtaja. Lajijohtajat ovat vastuussa siitä että kukin laji viedään läpi ongelmitta ja sääntöjen mukaan.

Kilpailuiden tekninen johtaja   
Kun toimitsijat saapuvat kentälle ja kilpailijat heidän jälkeensä, on kisajärjestelyt pyörineet jo useamman viikon ajan. Tekninen johtaja vastaa ennen kisoja, kisojen aikaan ja kisojen jälkeen siitä, että suorituspaikat ovat kunnossa, välineet paikoillaa, kenttämiehet tietoisia vaatimuksista ja tehtävistään sekä välineiden punnituksesta. Tekninen johtaja suunnittelee usein myös tapahtuman ympäristön; opasteet, reitit, rajaukset, tilat ja muun kilpailuun liittyvän infran.

Kilpailuiden johtaja   
Kyseiseen tehtävään kasvetaan edellisten tehtävien kautta. Kilpailujen johtaja vastaa kilpailujen kokonaisuudesta, ohjeistaa lajijohtajat ja ryhmien johtajat. Hän laatii tapahtuman aikataulun sekä kilpailuaikataulun. Kilpailujen johtajan vastuulla on, että kisapaketti pyörähtää ongelmitta ja kaikki ovat ajantasalla. Hän ei hoida kaikkia asioita yksin vaan kyky delegoida vastuuta ja varmistaa vaiheet on oleellista.

Koskaan ei ole liikaa auttavia käsiä. Ennen kisojen alkua on paljon tavaroiden ja välineiden siirtelyä oikeille paikoille. Kisojen jälkeen riittää vielä järjestelyä ja siivousta. Ja tuossa välissä on paljon puuhaa kisojen läpiviemiseksi. Se onnistuu sujuvalla yhteistyöllä.

Ilmoittaudu rohkeasti mukaan!